Acta Iuris Stetinensis 8/2014 - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

Acta Iuris Stetinensis 8/2014

 
Acta Iuris Stetinensis, numer 8/2014


SPIS TREŚCI
ORZECZNICTWO SĄDÓW SZCZECIŃSKICH


Orzeczenie nr 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt I ACa 358/13 czytaj>>>
PRAWO ADMINISTRACYJNEAnna Barczak, Ewa KowalewskaOpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czytaj>>>


Monika SzewczykPodmiotowość. Samodzielność. Aktywność. Status prawny podmiotów agencyjnych w świetle rozważań teoretyczno- -prawnych czytaj>>>


Andrzej GolaDylematy związane z wyróżnianiem prawa kolejowego jako kompleksowej gałęzi prawa czytaj>>>


Małgorzata W. Greßler Uwagi o wolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w prawie Republiki Białorusi czytaj>>>


Marzena Aftyka Glosa do Wyroku Sądu w sprawie Deutsche Bahn v. Komisja z dnia 6 września 2013 r. (sprawy połączone T-289/11, T-290/11 i T-521/11) czytaj>>>
PRAWO CYWILNE MATERIALNE I PROCESOWEMichał WojdałaPomoc prawna z urzędu w procesie cywilnym. Przesłanki wyznaczenia pełnomocnika procesowego. Komentarz do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2013 roku, III AUz 485/13  czytaj>>>


Monika Futrzyńska-Mielcarzewicz, Szymon SłotwińskiWęzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno-prawna. Część II – zagadnienia szczegółowe czytaj>>>
PRAWO KARNE MATERIALNE I PROCESOWEMichał PenoO odpowiedzialności karnej w świetle koncepcji komunikacyjnej kary. Uwagi krytyczne czytaj>>>


Remigiusz RabiegaZwiązek przyczynowy jako podstawowy warunek pozwalający na przypisanie odpowiedzialności sprawcy przestępstwa skutkowego. Próba uporządkowania pojęć  czytaj>>>


Paweł Brzozowski Podstawa prawna odmowy wszczęcia (umorzenia) postępowania karnego w sytuacji wystąpienia pozaustawowego kontratypu  czytaj>>>

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego