Numer bieżący - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

Numer bieżący

 
Pobierz cały numer
format pliku: PDF
Acta Iuris Stetinensis, numer 12/2015


SPIS TREŚCI


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 listopada 2014 r., sygn. akt I ACa 145/14


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt III AUa 1169/13


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2015 r., sygn. akt II AKa 7/15


Piotr Łaski Uwagi na temat siły i jej stosowania w prawie międzynarodowym


Natalia Buchowska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski


Mariusz Nawrocki Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności


Michał Peno Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego