Acta Iuris Stetinensis 4/2014 - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

Acta Iuris Stetinensis 4/2014

 

Acta Iuris Stetinensis, numer 4


SPIS TREŚCI
Jakub Kasnowski Prawne warunki przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej > czytaj

Izabela Gawłowicz, Piotr Łaski Reforma europejskiego systemu ochrony praw człowieka na tle niektórych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Wielkiej Brytanii  > czytaj

Aleksandra Monarcha-Matlak Cloud computing przetwarzanie w chmurze  > czytaj

Agnieszka Wiktorzak Ryzyko wynikające z umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego  > czytaj

Marlena Ballak Prawne przesłanki powstania obowiązku przyłączenia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego > czytaj

Jędrzej Łopatto Prawnomiędzynarodowe mechanizmy oddziaływania Unii Europejskiej na polityką wewnętrzną i zewnętrzną Republiki Białorusi  > czytaj

Aneta Wesołowska Rozprawa i jej regulacje w odwoławczym postępowaniu podatkowym a jej praktyczne zastosowanie > czytaj


RECENZJE


Szymon Osowski Recenzja książki Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej Autorytet państwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w państwie transformacji ustrojowej > czytaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego