Numer bieżący - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

Numer bieżący

 
Pobierz cały numer
format pliku: PDF

Acta Iuris Stetinensis, numer 14/2016

SPIS TREŚCI

Radosław Zych – Abdicatio hereditatis in iure Polonia. Zrzeczenie się dziedziczenia w polskim porządku prawnym
Adam Banaszkiewicz – Przemiany w sposobie rozumienia prawa własności. Przejście z ujęcia absolutnego do przyjęcia ograniczonego i prospołecznego charakteru tego prawa
Rafał Bernat - Wykładnia logiczna artykułu 199a ustawy ordynacja podatkowa
Adam Drozdek – Cło jako źródło dochodów budżetowych w świetle ustawy o finansach publicznych
Karolina Gmerek – Krytyka prawa przez autorów tekstów prasowych w kontekście zasady demokratycznego państwa prawnego
Mariusz Nawrocki – Przestępstwa dystansowe i tranzytowe
Mateusz Tomczyk – Przywłaszczenie prawa majątkowego do nieruchomości i lokalu w spółdzielni
Marcin Jan Stępień – Prawnoautorska ochrona programów komputerowych i baz danych w Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia na tle prawnoporównawczym
Szymon Słotwiński – Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 maja 2015 roku, sygn. II CSK 502/14 (uprawnienie do korzystania z rzeczy i pobiernia z niej pożytków)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego