O czasopiśmie - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

O czasopiśmie

 

O czasopiśmie

Komitet Redakcyjny

dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz
 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Ryszard Iwankiewicz - Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Grzegorz Jankowski - Prezes Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie
Józef Skoczeń - Prokurator Apelacyjny
Maciej Żelazowski - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Arkadiusz Windak - Sędzia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie, Przewodniczący II Wydziału
Tadeusz Kulikowski - Zastępca Prokuratora Apelacyjnego
dr hab. prof. US Marek Andrzejewski - Redaktor naukowy Acta Iuris Stetinensis
dr Szymon Słotwiński - Sekretarz Acta Iuris Stetinensis


Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Mirosław Nazar (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Lech Paprzycki (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Władysław Rozwadowski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Smyczyński (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk)
prof. zw. dr hab. Roman Wieruszewski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin (Uniwersytet Szczeciński)
Rosario Sapienza, Full Professor of International and European Law, The University of Catania School of Law
Ashok R. Patil, Prof. dr L.L.M., Ph.D., National Law School of India University, Bangalore, Karnataka State, INDIA.
Fursa Svetlana Yaroslavovna, prof. dr hab. honoured lawyer of Ukraine
Henry Zhuhao Wang, Assistant Professor, China University of Political Science and Law
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrosius, Uniwersytet Wileński
Dr John Sorabji, University College, London
José García-Añón, PhD in Law, Full Professor, School of Law, University of València (Spain)
Terekhova Lydia, Professor, Doctor of Law, Omsk state University, Faculty of Law
Masahiko Omura,  Doctor of Law, Professor at Chuo University Law School (Tokyo, Japan)
Elena Kudryavtseva, Professor, Law Faculty of Moscow  State University
Alexandre Freitas Câmara, Professor Emeritus and Head of Civil Procedure Department at Rio de Janeiro Judicial School (EMERJ).
Jayesh Rathod, Associate Professor of Law, American University Washington College of Law
Rett R. Ludwikowski, Ph.D., Professor of Law, Columbus School of Law, The Catholic University of America.
Lilia Abramchyk, Candidate of Juridical Sciences, Assosiate Professor, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
Prof. dr. Frieder Dünkel, Universität Greifswald
dr hab. prof. UWr Jacek Mazurkiewicz ( Uniwersytet Wrocławski )


Redaktor naukowy
dr hab. Marek Andrzejewski prof. US

Redaktor tematyczny
dr Szymon Słotwiński
mgr Marzena Radziun

Lista recenzentów
1. prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak
2. prof. dr hab. Jerzy Menkes,
3. prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek,
4. prof. dr hab. Jolanta Gliniecka,
5. dr hab. prof. UWr Jacek Mazurkiewicz,
6. dr hab.,prof. KUL Krzysztof Wiak,
7. dr hab. prof. UŚ Katarzyna Grzybczyk,
8. dr hab. prof. KUL Paweł Smoleń,
9. dr hab. prof. UŁ Radosław Olszewski,
10. dr hab. prof. UAM Leopold Moskwa,
11. dr hab. Anna Haładyj,
12. dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka,
13. dr hab. Piotr Mostowik,
14. dr hab. Wojciech Staszewski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego