Acta Iuris Stetinensis 9/2015 - Acta Iuris Stetinensis

Idź do spisu treści

Menu główne

Acta Iuris Stetinensis 9/2015 - Acta Iuris Stetinensis

 
Acta Iuris Stetinensis, numer 9/2015


SPIS TREŚCI
Danuta Tarnowska Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obronyJoanna Szyjewska-Bagińska Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe na czas określonyIwona Ramus Przegląd zabezpieczeń rzeczowych wraz z perspektywą zmian (hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie)Marcin Smolski Kontrola osobista pracowników – wczorajsze orzeczenie w dzisiejszej rzeczywistości (uwagi w świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1972 roku)Iwona Szymczak Prawidłowe gospodarowanie publicznym zasobem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad kształtowania wysokości czynszuSzymon Słotwiński Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w świetle art. 29 k.r.oMarzena Aftyka Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires (CB) v. Komisja EuropejskaKarolina Ziemianin Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 40/12, OSNC 2013/2/18Magdalena Kosmalska Bibliografia pracowników naukowych oraz jej rola w upowszechnianiu dorobku naukowego i parametryzacji uczelni

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego